Rolling Guest

This year at Rolling we will present the Festival Guests

The biographies of the filmmakers are in English | Albanian | Romanes | English

KARIN BERGER (Austria)
Karin Berger, born in 1953 in Austria, is a filmmaker and writer. After her studies of social anthropology and political science in Vienna and Belém (Brazil) she worked as a freelance author. In the early 1980s she started working with video and super 8 and in 1984 she made – together with a collective - her first feature-length documentary “Kitchen-Talks with Rebel Women”. The main topics in her work concern the situations of women during the period of National Socialism, the stereotype images of women and the situations and the current clichées of Roma. She currently works on various projects such as documentary films for cinema, publishing books and teaching filmmaking. She lives in Vienna.

Karin Berger, si biyanzi ki Autria ko 1953bersh on kerla filmya thay si hramarno. Kana kriyzas pe studiye katro Socialuno, Antropolistichno thay politikake nauke ki Viyena hem Belém/Brazil oy kerla buti sar nezavisno autori ko 1980 poshnizas te kerel buci e videnca hem, super 8, ko bersh 1984 savi keras yek khupatno kolektivi - prvo baro- loko dokumetarno filmi “ I kuhinja lafizla e djuvljasa Rebel ”. I glavno tema ki laki buti, i briga achal situaciya achal o djuvya ko periodi ko nacionalno socializmi, o stereotipya, slike katri djuvlja hem lengi situaciya savi si akana klishe e romenge. Oy kerla but yaver avera proyektya sar kay si dokumetarna filmya achal o Bioskopi, hraminela knjige hem sikavla sar kerel pe filmya. Oy djivdinela ki Viyena.

Karin Berger është shkrimtare dhe regjisore e lindur më 1953 në Austri. Pas përfundimit të studimeve në antropologji sociale dhe shkenca politike në Vjenë dhe në Brasil, ajo nisi të punonte si autore e pavarur. Në fillim të viteve 80-të Berger nisi të punoj me video dhe super 8 ndërsa më 1984 bashkë me një kolektiv ajo realizoi dokumentarin e saj të parë të metrazhit të gjatë - “Kitchen-Talks with Rebel Women”. Puna e saj artistike fokusohet kryesisht mbi situatën e grave gjatë kohës së socializmit nacinalist, figurës tipike stereotip të femrës dhe klisheve aktuale në komunitetin rom. Aktualisht ajo po punon në disa projekte, dokumentarë, ndërsa nuk lë anash as botimin e librave dhe mësimdhënien mbi filmat dhe të bërit filma. Berger jeton në Vjenë.

Karin Berger je spisateljica filmska umetnica, rođena u Austriji 1953. godine. Nakon zavšenih studija socijalne antropologije i političkih nauka u Beču i Belemu u Brazilu, radi kao nezavisna autorka. Ranih 80-ih počinje da snima super 8-icom I da se bavi videom, tako 1984. godine nastaje – u saradnji sa kolektivom – njen prvi dugometražni dokumentarni film Kuhinjski razgovori pobunjenih žena. Teme kojima se bavi kroz svoj rad jestu položaj žena u doba nacional-socijalizma, stereotipi koji ih prate i klišei koji su u vezi sa Romima. Trenutno radi na nekoliko projekata, kao što su dokumentarni bioskopski filmovi, bavi se izdavaštvom I podučava buduće filmske stvaraoce. Živi u Beču.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denis Mustafa (Kosovo)
Denis Mustafa was born in 1996 and made his first film when he was 11 years old. He was a trainee on Jekh Kham Jekh Sel / One Sun One Nation, a film that was shown in more than twenty film festivals in Europe, US, and Latin American. In 2010, he made another short film “The Dream Power” which won the Rolling Film Festival audience award that year.

Denis Mustafa si biyando 1996 bersh, Denis kerdzas poro prvo filmi kana sineles 11 bersh, hem ov amalenvar kerdzas o filmi Jekh Kham Jekh Sel / One Sun One Nation, filmi savo sine dishavdo ko povishe se bish festivalja ki Evropa, Amerikake Themja hem Latino Amerika. Ko 2010, ov kerdzas jek cikoro filmi e Rolling Film Festivalise “The Dream Power/ E Sunesko Moci" hem ljas o prvo than.

Denis Mustafa lindi në vitin 1996, dhe bëri filmin e tij të parë kur ishte 11 vjeç, si praktikant kur ai dhe shokët e tij më të vjetër xhiruan filmin Jekh Kham Jekh Sel / One Sun One Nation, një film që është shfaqur në më shumë se njëzet festivale të filmit në Evropë, SHBA, dhe në Amerikën Latine. Në vitin 2010 ai bëri një film të shkurtër për Rolling Film Festival "Fuqia e Ëndrrës" ku fitoi çmimin e publikut.

Denis Mustafa je rođen 1996. godine, a svoj prvi film je napravio sa 11 godina, kao učesnik treninga na kom su on i njegovi stariji prijatelji napravili film Jekh Kham Jekh Sel / Jedno Sunce, Jedna Nacija, film koji je prikazan na više od 20 festivala širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike. 2010. godine pravi još jedan kratki film za Rolling Film Festival, „The dream power / Snaga snova“ i osvaja Nagradu publike.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoran Krema
Born in Rijeka (Croatia)
on May 26, 1979, Zoran Krema received a Masters Degree in Science of Communications from the University of Trieste (Italy) in 2006. His graduation thesis was ''Changes and Perspectives of Audiovisual Documentary Film with Digital Technology". He currently works as a freelance director, cameraman and editor and is president of NGO OKODOKO.

Zoran Krema
Ov si tano biyando ki Riyeka (Kroaciya) ko May.26. 1979.
Kriyzas "Master diploma achal i Nauka katri Komunikaciya", Univerziteti ki Triesta, Italiya ko bersh 2006. Leski diploma si achal " Promenes hem perspektiva ko Audiovizaulno Dokumentarna filmya e Digitalno Tehnologiya". Ov kerla buti sar nezavisno reziseri, kamermani hem editori, ov si tano thay presisenti ko NGO OKODOKO

Zoran Krema
Ka lindur në Rijekta të Kroacisë më 26 maj 1979. Zoran ka një diplomë masteri nga Universiteti i Triestes në Itali në degën Shkencat e Komunikimit. Tema e diplomimit e regjisorit ishte “Ndryshimet dhe perspektivat e dokumentarit audiovizuel me teknologjinë modern”. Ai punon si regjisor i pavarur, montazher dhe kameraman, ndërsa është themelues i organizatës OKODOKO.

Zoran Krema
Zoran Krema rođen je u Rijeci u Hrvatskoj 26. maja 1979. Diplomu mastera stekao je na Univerzitetu u Trstu iz Komunikacionih nauka, sa radom na temu Promene i perspektive audiovizuelnog dokumentarnog filma sa digitalnim tehnologijama. Radi kao nezavisni reditelj, snimatelj i montažer, direktor je NVO OKODOKO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MILICA STOJANOV
Born in Novi Sad (Serbia) in 1984, Milica Stojanov has studied Intermedia Directing (directing for television, radio, film and theatre) at the Academy of Arts in Novi Sad since 2009. Currently she works in production for Radio Television Vojvodina.

MILICA STOJANOV
Biyanzi ko Novi Sad, 1984, I shkola intermedia zavrshizom ki Akademiya Umetnosti ko Novi Sad, savi ukljuchila reziya ko TV, Radio, Film thay Teatro. Katro 2009 kerava buci ki televiziya Voyvodina ko kret o zhanroya hem produkciyes.

MILICA STOJANOV
Jelena Bugarski ka lindur më 1984 në Novi Sad. Ka studius Regjisurën Intermedia në Akademinë e Arteve në Novi Sad, kështu duke u specializuar në Televizion, Radio, Film dhe Teatër. Më 2009 ajo ka nisur të punojë për Radio Televizionin e Vojvodinës si producente e disa emisioneve në zhanre të ndryshme televizive.
Rođena sam u Novom Sadu 1984. godine. Studirala sam Intermedijsku režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koja uključuje televizijsku, radijsku, filmsku i pozorišnu režiju. Od 2009. godine radim za Radio-televiziju Vojvodine i bavim se različitim televizijskim žanrovima i produkcijom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelena Bugarski ka lindur më 1984 në Novi Sad. Ka studius Regjisurën Intermedia në Akademinë e Arteve në Novi Sad, kështu duke u specializuar në Televizion, Radio, Film dhe Teatër. Më 2009 ajo ka nisur të punojë për Radio Televizionin e Vojvodinës si producente e disa emisioneve në zhanre të ndryshme televizive.
Rođena sam u Novom Sadu 1984. godine. Studirala sam Intermedijsku režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koja uključuje televizijsku, radijsku, filmsku i pozorišnu režiju. Od 2009. godine radim za Radio-televiziju Vojvodine i bavim se različitim televizijskim žanrovima i produkcijom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irfan Nezir was born in Skopje (Macedonia) on December 18, 1989. He is currently studing but has traveled in Europe and the United States. He’s enjoyed film and acting since an early age – his friends even call him a “moviemaniac”.

Irfan Neziri si bijando ko Skoplje 23.10.1989. Pircom ko but than ki Europa thaj ki Amerka. Volizava te glumizav thaj volizava filmja katro Ciknipe. Me alala djingadna man moviemania.
Na sjom panda prandome.

Irfan Neziri ka lindur më 18 dhjetor 1989. Ai është student i cili preferon të udhëtojë, derisa pëlqen aktrimin dhe këtë gjë e ka bërë që nga mosha e hershme. Nuk është i martuar dhe shoqëria e quan « moviemaniac »
Denis Dimovski ka lindur në Shkup në tetor të vitit 1989.

Irfan Neziri, rođen sam u Skoplju 18.12.1989. Još uvek sam student. Putovao sam puno po zemljama Evrope i Sjedinjenim Američkim Državama. Od malena volim glumu i filmove.  Prijatelji me zovu « filmski manijak ». Još uvek sam neoženjen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denis Dimovski was born in Skopje (Macedonia) on October 23, 1989. He recently finished his studies.
Enoh Sait was born in Munich (Germany) on April 10, 1990 but grew up in Skopje. He is still a student and enjoys playing guitar, piano and singing.

Denis Dimovski je rođen u Skoplju 23.10.1989. Završio je studije i vodi isti život kao i ja. Još uvek nije oženjen.
Enoh Sait je rođen u Minhenu, Nemačka 10.04.1990. ali živi u Skoplju ceo svoj život. Još uvek je student, kao i ja. Neoženjen. Svira gitaru, klavir i peva.

Denis Dimovski ka lindur në Shkup në tetor të vitit 1989.

Denis Dimonvki si bijando ko Skoplje 21.10.1989. Zavrsizas I skola. I ov nane prandome panda.
Ehoh Sait si bijando ko Mjunik, Nemacka ko 10.04.1990. Ali zivizla ko Skoplje celo lesko zivotos. Ov si si panda student. Nane prandome, volizla te basalel piano thaj te zjabel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enoh Sait was born in Munich (Germany) on April 10, 1990 but grew up in Skopje. He is still a student and enjoys playing guitar, piano and singing.

Ehoh Sait si bijando ko Mjunik, Nemacka ko 10.04.1990. Ali zivizla ko Skoplje celo lesko zivotos. Ov si si panda student. Nane prandome, volizla te basalel piano thaj te zjabel.

Enoh Sait ka lindur në Mynih të Gjermanisë në prill të vitit 1990. Ai jeton në Shkup ndërsa luan në piano dhe po ashtu këndon.

Enoh Sait je rođen u Minhenu, Nemačka 10.04.1990. ali živi u Skoplju ceo svoj život. Još uvek je student, kao i ja. Neoženjen. Svira gitaru, klavir i peva.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEA VIDOVIĆ (Croatia):
Born in 1986 in Zagreb (Croatia) Tea’s first contact with a camera was made through her father who was on a daily basis filming the family in their everyday life. In 2005 she applied to study sociology which gave her an insight into social processes that frame everyday life. The Faculty of Philosophy in Zagreb wasn’t interested enough in qualitative approach, so she pursued it in Erfurt (Germany) and later on in civil society organizations in Croatia where she developed interest in cultures, identity and migrations. Today, Tea is working with refugees in Zagreb focusing mostly on aspects of integration.

TEA VIDOVIĆ
Biyazni ko bersh 1986. Ko Zagreb, familjiya si e Sanjasa thay Ivica, savo pal kada avla hem aver phral Lukas. Lako prvo kontakti e kamerasa sine, lako dad, savo snimizla kret so sine anglo lako zivotos katro cikniba. Ko bersh 2005-to aplicirizas ko studiye achal Sociologiya save djas la yek dikipe o socialuno progresi save dinela slike katro svakodnevno djivdipe. Fakulteti ko Zagreb lake nanas lake but interesatno hem na disholas sar kvalitetno pristupi, Oy gey ki Germaniya hem pal kada ko "Civulune Amalipaske Organizaciye" ki Kroaciya bayaras poro interesi ki: Kultura, Idintiteti, Migraciyes thay avera. Azvis, i Tea kerla buci e Izbiglicenca ki Kroaciya; Ali oy si po but koncentrishime ko aspektya e Integraciyake.

TEA VIDOVIĆ
Ka lindur në Zagreb, në vitin 1986. Kontakti i saj me kamerën ishte kur babai i saj po xhironte moment familjare kur ajo ishte e vogël. Në vitin 2005 ajo nisi studimet për sociologji, gjë që e ndihmoi në avancimin e saj drejt proceseve sociale dhe trajtimit të tyre, më pas edhe në shirit filmik. Sipas saj, Fakulteti Filozofik në Zagreb nuk qe shumë i interesuar në trajtim kualitativ, prandaj ajo kërkoi sfidën drejt Gjermanisë dhe më pas u kthyer në shoqatat e ndryshme civile në Kroaci, ku avancoi në interesimin e saj drejt identitetit, kulturave të ndryshme. Sot Tea punon me refugjatët në Zagreb, ku është e fokusuar kryesisht në aspektin e integrimit mes këtij komuniteti

TEA VIDOVIĆ
Rođena je 1986. godine u Zagrebu u porodici Sanje i Ivice, koja se dve godine kasnije proširila kada se rodio brat Luka. Prvi dodir sa kamerom ostvarila je uz svog oca koji je svakodnevno beležio porodične trenutke. Godine 2005. započinje studije sociologije koje joj omogućuju da stekne uvid u socijalne procese koje uobličuju svakodnevni život. Filozofski fakultet u Zagrebu nije bio dovoljno interesantan za kvalitativni pristup, te se stoga odlučuje za studije u Erfurtu u Nemačkoj a kasnije je kroz rad u organizacijama.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARIAN MUSTAFA
Arian Mustafa was born in Prishtina on July 20, 1977. He attended the University of Prishtina, Faculty of Arts where he studied Movie Directing and graduated in 2012. During his studies he made several short fiction movies including "PERDJA" (Curtain), in 2009; "KONTEJNERI" (Container), in 2009; "LUHATJA" (Fluctuation), in 2010; "MUZGU" (Twilight), in 2010 which was awarded "Best Movie" in National Competion of Skena Up, Students International Movie and Theatre Festival; "SHAHU" (Chess), in 2011 which received four nominations including Best Film, Best Directing, Best Editing, Best Actor in 9/11 Dedication Festival, Prishtina 2011; "BODRUMI" (The Basement), in 2011- Awarded Best Actor and Best Camera at the SWI-KOS Int. Short Film Festival, Basel; “LEONARDI” (Leonardo), in 2012, Awarded Best Camera and nominated in all categories in 9/11 Dedication Festival, national short film festival; and a middle length documentary film “LIVES”, 2013-14. Arian currentlly works as a TV director for RTK.

Arian Mustafa si bijando ki Pristina 20 Jul ko 1977 bersh. Studirizas ko dramska umetnosti ki katedra za televizisko rezija kaj zavrsizas ko 2012 bers. Ov bersa fo filmja PERDJA" (Zavesa), ko 2009; "KONTEJNERI" (Kontinjeri), ko 2009; "LUHATJA" (Irat), in 2010; "MUZGU" (Racasa), ko 2010 savo dobizas nagrades ko najlacho filmi ki nacionalno kompetitcija ko Skene Up, medjunarodno studentsko festivali"SHAHU" (Shah), ko 2011 sine nominovano ko shtar nominacijes ukljucujuci za Najlacho filmi, najlachi rezija, najlachi montaza ko 9/11 festivali ki Pristina ko 2011. "BODRUMI" (Podrumi), ko 2011- sine nagradime za najlacho glumcos, thaj najlachi camera ko SWI-KOS Int. Filmsko Festivali. O Ariana akana kerla buci sar televisisko reziseri ko RTK.

Arian Mustafa, Rodjen u Pristini 20. Jula 1977. Studirao je u fakultetu umetnosti u Pristini u katedru televiziske rezije 2012 god. Tokom studiranje rezirao je filmovie ukljucujuci PERDJA" (Zavese), in 2009; "KONTEJNERI", in 2009; "LUHATJA" (Promenie), in 2010; "MUZGU" (Irat), 2010 kova pobedizas sar najlacho filmi ki nacionalno kompetitza ko Skene Up. "SHAHU" (Sah), u 2011 bio nominovan I osvojio cetiri nominacije ukljucujuci I najbolji film, najbolju reziju, najbolju montazu I najbolju glumu u 9/11 filmskom festivalu; "BODRUMI" (Podrum), u 2011- nagradjen za najboljeg glumca I najbolju kamera u SWI-KO Int. Festivalu. “LEONARDI” (Leonardo), u 2012, nagradjen za najbolju kameru u 9/11 festivalu. Arian trenutno radi za RTK televiziju.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<< Go back to the previous page