ANNOUNCEMENT FOR

ROLLING FILM FESTIVAL 5th EDITION

PRESS CONFERENCE / ABC CINEMA / 9 November / 11:00 - 12:00


ENGLISH | SHQIP | ROMANES | SRPSKI

ENGLISH 

ROLLING FILM FESTIVAL
5th EDITION
13th – 16th November 2018
 
Invitation to Press Conference
 
Rolling Film Festival organized by Roma Versitas Kosovo and Romawood kindly invites you to apress-conference that will take place on the 9thNovember 2018 starting from 11:00 – 12:00 at ABC Cinema hall.
 
The 5th edition of the festival brings together 25 films, documentaries, fiction and short-movies that tell unique character driven stories. The filmmakers talk about Roma in their movies, but the stories of the individuals are universal, yet extraordinary.
 
International and local filmmakers, and experts - will be on hand to discuss their roles in the films during the 3 days of screenings.
 
In addition to the regular film program, we will also present you with a vision of Roma youth through photography and painting exhibition.
The Cikore Filmja film workshop presentation will be in the program as well.
 
Speakers at the conference:
Avni Mustafa – Director of Roma Versitas and human rights activist.
Sami Mustafa – Artistic Director and film maker.
Denis Mustafa – Project Manager and film maker.
 
We are looking forward to meet you on the 9thNovember at 11:00 am to discuss the program in detail.
 

The Rolling Team
rollingfilmfestival@gmail.com
049268444 | 049268600
 

ROMANES 

ROLLING FILM FESTIVAL
5. EDICIJA
13. – 16. Novembri 2018
 
Gjingadle ki pres konferencija 

Rolling Film Festival organizime katro Roma Versitas Kosovo thaj o Romawood, djingadla tumen ki pres konferencija kaj la nikerel pes ko 9. novembri katro 11:00 - 12:00 ko ABC kino ki Pristina. 

I 5. edicija e festivaliske ka anel tumenge 25 filmja, dokumentarna, igrana thaj cikore kaj vakerna o jedinstvena "character driven" priches. O režiserja ka lafizen ačal pere filmja ačal o Roma, ama lenge prices si univerzalna and palem extraordinarrna.  
 
Strana thaj lokalna režiserja thaj ekspertja - ka oven otka te lafizen amenca pere uloges thaj lengoro iskustvo tuj keren pere filmja. 

Dodatno ko regularno programi, amen anasa tumenge i vizija  e terne chavengi katro Kosovo lengere slikenca kaj slikizde. O cikore filmja si isto ko programi i kaka bersh. 
 
Ki konferencija:
Avni Mustafa – Direktori festivalisko, Roma Versitas Kosovo 
Sami Mustafa – Umetnichko direktori
Denis Mustafa – Menadjeri e festivalisko
 
Dikas amen ko 9. novembri ko 11:00 te lafizas acal o detalja amare programisko.
 
O timi katro Rolling
rollingfilmfestival@gmail.com
049268444 | 049268600

SHQIP

ROLLING FILM FESTIVAL
EDICIONI i 5-të
13 – 16 Nëntor 2018

Ftesë në konferencën për shtyp.

Festivali i Rolling Filmit i organizuar nga Roma Versitas Kosova dhe Romawood me kënaqësi ju ftojmë në konferencën për shtyp që do të mbahet më 9 nëntor 2018 duke filluar nga ora 11:00 - 12:00 në sallën e kinemasë ABC.
 
Edicioni i pestë i festivalit sjellë së bashku 25 filma, dokumentarë, fiction dhe filma të metrazhit të shkurtë, që tregojnë histori unike të karaktereve. Producentët në filmat e tyre flasin për Romët, por historitë e individëve janë universale, por të jashtëzakonshme.

Krijuesit e filmave ndërkombëtarë dhe vendorë, si dhe ekspertët - do të jenë prezent për të diskutuar rolet e tyre në filma gjatë 3 ditëve të shfaqjeve të filmave.

Përveç programit të rregullt të filmit, ne gjithashtu do t'ju prezantojmë me një vizion të rinisë Rome përmes fotografisë dhe pikturës.
Prezantimi i seminarit të filmit Cikore Filmja do të jetë pjesë e programit.

Folësit në konferencë:
Avni Mustafa –Drejtor i Roma Versitas dhe aktivist për të drejtat e njeriut.
Sami Mustafa – Drejtor Artistik dhe krijues i filmave.
Denis Mustafa –Menaxher i Projektit dhe krijues i filmave
 
Me kënaqësi presim që të takohemi me ju me 9 nëntor në orën 11:00 për të diskutuar programin në detaje.
 
Stafi i Rolling
rollingfilmfestival@gmail.com
049268444 | 049268600

SRPSKI

ROLLING FILM FESTIVAL
5. EDICIJA 
Od 13t.-16. Novembra 2018
 
Proziv za pres konferenciju.
 
Rolling Film Festival organizovan od straneRoma Versitas Kosovo i Romawood vas pozivaju na pres konferenciju koja če se održati 9. Novembra 2018-te godine počevsi od 11:00 u sali ABC bioskopa u Prištini.  
 
Tokom 5. edicije festivala imačemo šancu da zajedno gledamo 25 filma, dokumentaraca, igranih filmova i kratkometraznih filmova koji če nam prekazati jedinstvene protagoniste koji če nas voditi kroz svoje priče. Filmski stvaraoci če nam pričati o Romima u svojim filmovima, ali takodje i svoje priče koje su univerzalne i izvanredne. 
 
Strani i lokalni režiseri, i eksperti če biti tu da sa nama zajedno govore o njihovim ulogama na filmu tokom 3 dana festivala.
 
U prilogi ovome i u okviru regularnog filmskog programa, prikazačemo vam viziju Romske omladine kroz fotografije i slike/izložbe, Cikore Filmja (mali/krati filmovi) su na programu takodje.
 
Govornici na konferenciji:
Avni Mustafa –Direktor festivala, roma versitas i aktivista za ljudskih prava.
Sami Mustafa – Umetnički direktor i režiser.
Denis Mustafa – Menadjer festivala i režiser.
 
Uzbudljivo čekamo da se nadjemo 9. Novembra u 11:00h i diskutovati u vezi programa festivala i drugim veoma važnim detaljima.
 
Rolling Tim
rollingfilmfestival@gmail.com
049268444 | 049268600

<< Go back to the previous page