Everyone has a dream

ENG | ALB

Opening Ceremony of Rolling Film Festival – everyone has a dream, thus should be offered the equal opportunities to make them a reality!

Last night in a festive atmosphere, considering measures against covid-19, in Kosovo the Rolling Film Festival organized its opening ceremony of the Festival. The call for more opportunities, equality and social inclusion of Roma community was the highlight of the evening.

Prishtinas’ city cinema Kino Armata, opened the doors from 17:30 for the guests and the audience of the festival, while it offered a rich program with movies – world and national premieres.

 

Avni Mustafa - Director of Roma Versitas KosovoDirector of the festival and the NGO Roma Versitas Kosova – Avni Mustafa in his opening speech mentioned that this festival brings different artists from around the world and serves as an opportunity to introduce with Roma culture, furthermore it is a platform in which challenges that Roma community faces in Kosovo and around the world are showcased. He said: “History of Roma community is long and tragic, but at the same time it is beautiful and magic. Thus, I wish you have a magic experience in this 6th edition.”

 

Adrian Berisha - Director of Municipality of Pristina)The opening ceremony was also attended by Director of Culture in The Municipality of Prishtina – Adrian Berisha, who after passing his gratitude to the management team of the festival for organizing it, he added: “We all are one (human beings) and Prishtina and the whole planet is home for all, with equal rights on education, cultural activities and all other spheres of the society.” Additionally, he expressed that Rolling Film Festival will be included in the official list of the festivals of the capital city.

 

Sami Mustafa - Artistic DirectorPrior to playing the opening movies of the evening, audience was greeted by the person who started this whole journey. “It is the dream and the reality that brings us to this 6th edition of the festival.” Said Sami Mustafa – Artistic Director. “Our dreams are vary from a world without Covid-19 to that of a happy society, or with dragons and giants… Our focus should move towards making not a better society, but stronger society.” he added.

 

Sami Mustafa, Loreta Berbatovci, Daniel Serifovic, Blerfina Jasarevic and Hana ZylfiuThe movie “Daniel” directed by Loreta Berbatovci, enlightened the silver screen for full 14 minutes, as it was screened as world premiere. In a short fiction, through actors on main roles Daniel Serifovic and Bernada Jasarevic, this film reflects the daily life of children from roma community. Daniel, a child around the age of 11, after the wedding day of his 14-year-old sister, decides to run away from home with his 8 year old younger sister Blerfina, in order to save her from the same fate as her sister. Their target is the capital city and their journey is very difficult.

 

“I always wanted to do this film, thus I waited to grow more in the professional aspect so that this film is recorded in the best way possible. Thus, I met these two kids in Gracanica, meanwhile in my imagination the role of the boy should belong to a young man and when I saw Daniel how he walked, I immediately decided for him to be part of the movie. The same happened with Berfina when I saw him, decided she would fit best for the role of a young and more introverted girl.” Said Berbatovci in her speech.

 

After “Daniel”, two more movies were screened as national premieres. Animated movie “Riza’s night” by Toth-Pocs Roland and movie “Genesis” by Director Arpad Bogdan from Hungary, which shows a history based on true story, in a biblical story of three different families, the life of which changes completely when a neo-nazi group gets involved in their lives.

 

Rolling Film Festival will bring 27 movies from 16-20th of April, and you can watch all of them online via this link: https://online.rollingfilm.org/.

 

Festival was made possible with the support of donors such as – Swiss Agency for Development and Cooperation, Roma Integration project by Regional Cooperation Council, Ministry of Culture, Youth and Sports, Municipality of Prishtina, Civil Rights Defenders, with the media sponsors Kanal10, Prishtina Insight, and KultPlus and other partners such as National Theater of Kosova, Voice of Roma, Ashkali dhe Egjiptian, NGO Roma in Action, NGO Vision02, Gracanica Learning Center, Plemetina Learning Center dhe RAD Center.

 

-----

ALB

Ceremonia Hapëse e Rolling Film Festival - të gjithë kanë një ëndërr, prandaj duhet t’u ofrohen mundësi që ato t’i bëjnë realitet!

Mbrëmë në një atmosferë festive, brenda masave kundër virusit covid-19 në Kosovë u shënua hapja zyrtare e festivalit të filmit “Rolling Film Festial” - thirrja për më shumë mundësi, barazi e gjithëpërfshirje shoqërore për komunitetin Rom ishte emërues i përbashkët i mbrëmjes. 

Kinemaja e qytetit të Prishtinës Kino Armata, mbrëmë nga ora 17:30 hapi dyert për mysafirët dhe audiencen e festivalit ndërsa festivali ofroi një program të pasur me filma, premiera botërore dhe nacionale. 

Drejtori i festivalit dhe Organizatës Jo-Qeveritare - Avni Mustafa në fjalimin hapës pasi ceki se festivali mbledh artistë nga e tërë bota dhe shërben si një mundësi që të njoftoheni me kulturen rome, ndërsa është një platformë në të cilen paraqiten sfidat me të cilat përballet komuniteti rom në Kosovë dhe në botë, ai tha: “Historia e komunitetit Rom është e gjatë dhe tragjike, por në të njejtën kohë e bukur dhe magjike. Prandaj uroj që Edicioni i 6-të të jetë një përvojë magjike për ju.” përfundoi ai.

Në ceremoninë hapëse mori pjesë edhe Drejtori Drejtorisë së Kulturës në Komunën e Prishtinës Adrian Berisha, i cili pasi falenderoi udhëheqësit e festivalit për këtë organizim, në mes tjerash tha “ne të gjithë jemi një dhe Prishtina e gjithë planeti është shtëpi për të gjithë, me të drejta të barabarta në edukim, arsim dhe në aktivitete kulturore.” Tutje ai përfundoi duke njoftuar se Rolling Film Festival do të futet në listen zyrtare të festivaleve të kryeqytetit.

Para se të filloj shfaqja e filmave të mbrëmjes hapëse, audiencën e përshëndeti me një fjalë rasti edhe personi që e filloi tërë këtë rrugëtim. Sami Mustafa – Drejtor Artistik i festivalit tha: “Është gërshetimi mes ëndrrës dhe realitetit që na shtyu të fillojmë këtë festival dhe na solli sot në edicionin e 6-të.” derisa shtoi se ëndrrat janë të ndryshme nga ato për një botë pa Covid-19, tek ato për një shoqëri të lumtur ose me dragonjë dhe gjigantë, ai shtoi “Fokusi ynë do të duhej të ishte drejt krijimit të një shoqërie më të mirë dhe më të fortë.”

Filmi “Daniel” me regji të Loreta Berbatovcit, ishte filmi që ndriçoi pëlhuren e kinemasë për plot 14 minuta ndërsa u paraqit në festival si premierë botërore. Në metrazhin e shkurtër, nëpërmjet aktorëve me rolet kryesore Daniel Serifovic dhe Bernada Jasarevic, ky film reflekton jetën e përditshme të fëmijëve të komunitetit rom. Skenari i filmit ndërtohet mbi Danielin, një fëmijë 11 vjeçar i cili pas martesës së motrës së tij 14 vjeçare, vendos të ikën nga shtëpia me motrën e tij më të vogël 8 vjeçare – Berfinan, ashtu që të shpëtojnë nga martesat e hershme. Qëllimi i tyre është që të arrijnë në kryeqytet e rrugëtimi i tyre është shumë i vështirë.

“Unë gjithmonë kam dashur që të realizojë këtë film prandaj prita që të ngrihem më shumë në aspektin profesional që ky film të dalë në mënyrën më të mirë. Kështu, takova fëmijët në Graçanicë, kurse në imagjinatën time personazhi i djalit duhet të ecte si një burrë i vogël dhe kur e pashë ecjen e Daniel, vendosa në atë moment që ai të ishte pjesë e filmit. E njëjta ndodhi edhe me Berfinën kur e pashë atë, vendosa që ajo i përkiste personazhit të një vajze të qetë dhe të ndrojtur”, tha Barbatovci në fjalinë e saj.

Pas “Daniel”, u shfaqen edhe dy filma tjerë premiera nacionale, filmi animuar “Nata e Rizës” me regjisor Toth-Pocs Roland dhe filmi ‘Genesis’, i realizuar nga regjisori Arpad Bogdan nga Budapesti, tregon një histori të bazuar në ngjarje të vërtetë ku në një nocion biblik të tre familjeve të ndryshme, jeta e të cilave ndryshon thelbësisht kur grupi neo-nazist përfshihet në jetën e tyre.

Rolling Film Festival nga data 16 prill deri më 20 prill, do të shfaqë gjithsej 27 filma që përfshijnë: dokumentarë, të shkurtra dhe animacion, të cilët mund ti ndiqni në formën online në linkun: https://online.rollingfilm.org/.

Festivali mundësohet me përkrahjen financiare të donatorëve si – Swiss Agency for Development and Cooperation, Roma Integration project by Regional Cooperation Council, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komuna e Prishtinës, Civil Rights Defenders, me përkrahjen mediale të Kanal10, Prishtina Insight, and KultPlus si dhe partner të tjerë si Teatri Kombëtar i Kosovës, Voice of Roma, Ashkali dhe Egjiptian, OJQ Roma in Action, OJQ Vision02, Gracanica Learning Center, Plemetina Learning Center dhe RAD Center.


 

<< Go back to the previous page