::: E Mëkure 2. Mars

 

19:00 // Opening ceremony
Performance by Driton Berisa & Kujtim Pacaku

19:30 // //:://Flakët e perëndive

Meshakai Wolf

 

USA / France / FYROM – 2010 – 64'


Cocktail


Photo Exhibition Duke shukuar mbrapa në të ardhmën


21:00 // Rap Music Performance:

Selamet and Kefaet Prizreni / K-Flow & Gypsy

21:15 // JR – The One Minutes Foundation
UNICEF /Mitrovica workshop

21:20 // Mirë se vini në shtëpi

Eliza Petkova
Germany / Kosovo – 2011 – 69’

Guest: UNICEF Representative


22:45 // Cigaret dhe këngët 

Marek Šulík
Republic of Slovakia – 2010 – 50'

::: E Ejte 3. Mars

 

18:00 // Burimi, Një ditë në vendbanimin e romëve në
Rumani

by Jaap de Ruig
Romania – 2009 – 40’


18:45 // Karavani 55

Valérie Mitteaux and Anna Pitoun
France – 2003 – 52’


20:15 Break


21:00 // Vierka, Apo Misteri i Zhdukjes së Familjes B.
by Míroslov Janek
Czech Republic – 2005 – 76’


22:15 // Të gjithë fëmijët përpos njërit

Andreas Bolm & Noëlle Pujol
Germany – 2008 – 40’

::: E Premte 4. Mars

 

18:45 // Ëndrrat Joegzistuese

Fanny Ardant
France -2010- 10’
Kampanja e Këshillit të Evropës, Dosta!

Guest: Aurora Ailincai  - Council of Europe.


19:00 // Roki by Bajram Kafu Kinolli
Slovenia – 2010 – 10’


19:30 // Në rrugë të saj

Cécile Horreau
Slovenia – 2010 – 26’


20:00 // Result of the competition – Cikore Filmja
20:15 Cocktail


21:00 // Kam ëndërruar të punoja si frizere
Lidija Mirkovic
Germany – 2010 – 90’

Guest: Lidija Mirkovic

23:00 // Endrrea Rome

Eszter Nordin
Hungary – 2009 – 52’

 

::: E Shtune 5. Mars

 

E Shtune

18:00 // Angelus Mortis
Simon Ritzler
Germany – 2007 – 35’


19:00 // Sir Tymi
Sami Mustafa

Slovenia – 2010 – 24’
Guest: Sami Mustafa


20:00 // Break


20:30 // Virtuozët nga askundi
Zlatina Rousseva

Bulgaria – 2005 – 80’


22:00 // The Pied Piper of Hutzovina
Pavla Fleischer
United Kingdom – 2006 – 65’


23:00 // Concert / Closing Night
Collective music performance by Driton B -K-Flow - Gypsy - Kafu - Cadi