The fallowing text is in ENGLISH | ALBANIAN | ROMANES | SRBIAN

 

OPEN CALL FOR ROLLING FILM FESTIVAL #4 VOLUNTEERS!!!


Volunteers  needed !!!
Dates from 19th until the 22nd of October.
Hours: 18:00 or 19:00 till 23:30 or 00:00

Languages required: English and/or Albanian is preferable however other languages are also welcome.

Region: Pristina preferablePossible duties: Welcome guests, carry out surveys, distribute materials, present short movies, provide additional technical support. Costs: Food (during the events) and transport (urban bus) covered.

If interested  or have any questions please send an email to: milaim.nuhiu@balkansunflowers.org and nenad.andric@balkansunflowers.org 


THIRRJE E HAPUR PËR ROLLING FILM FESTIVAL # 4 PËR VULLNETARË !!!

Vullnetarë të nevojshëm!!!
Nga data 19 deri 22 Tetor.
Orët: 18:00 ose 19:00 deri në 23:30 ose 00:00.

Gjuhët e nveojshme: Gjuha Angleze, por dhe Gjuha Shqipe është e preferueshme, gjuhë të tjera janë të mirëpritura.

Rajoni: Preferohet nga Rajoni i Prishtinës.

Detyrat e mundshme: Mirëpritës për mysafir, kryerjen e anketave, shpërndarjen e materialeve, të pranishëm në filma të shkurtër , të sigurojë mbështetje shtesë teknike.Kostot: Ushqimi(gjatë eventeve) dhe transporti(autobus urban) janë të mbuluar.

Nëse jeni të interesuar ose keni ndonjë pyetje, ju lutem na dërgoni një e-mail tek: milaim.nuhiu@balkansunflowers.org dhenenad.andric@balkansunflowers.org


Puterdo kharipe vash o Rolling Film Festival 4 vash o volenterya!!!

Pakyevalen, manglape amenge Volunterya.

E data kotar o 19-to ji pe 22-to Oktobri akale bersheste,
kotar o 18:00 ji pe 23:00 ya se 00:00.

Rodingyola Anglikani qhib, thay/ya se Albanuni numay ini janipe yavere qhibyengo sito laqhes alo.

Regioni: Prishtina.

Shayune bukya: Shukar ajukeripe e musafiryengo, leipe olenge nakhipyeno, deipe e materiyalengo, presentipe e cikore filmyengo, deipe e tehnikune phikoipya. Coste: Maro (ji ka ovela o eventi) thay o transporti (lokali) sito pokimo.

Te sine kay si dayek jeno interesimo ya se si tumen dayek puqipe shay hraminen email-i e  milaim.nuhiu@balkansunflowers.org and nenad.andric@balkansunflowers.org


POZIV ZA ROLLING FILMSKI FESTIVAL VOLONTERE!!!


Poštovani Potrebni volonteri !!!
Datumi: 19. – 22. Oktobar
Radni sati: 18:00 ili 19:00 do  23:30 ili 00:00

Znanje Albanskog i Engleskog jezika je obavezno, znanje ostalih jezika je dobrodosloRegion: Pristina Moguće dužnosti:

Dočekivanje gostiju, popunjavanje upitnika, prezentacija kratkometražnih filmova, distribucija promo materijala, tehnička podrška.

Troškovi hrane (tokom festival) i transporta (gradskog autobusa) pokriveni.Ako ste zainteresovani ili imate neka pitanja pošaljite email na : milahim.nuhiu@balkansunflowers.org i nenad.andric@balkansunflowers.org

TwitterG+